Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibliografia
Thư mục
Förteckning över använda källor
circa
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
Chương
En definierad del av arbetet
kolumna
Cột
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
VD:
Används när man ger ett exempel
szczególnie
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
wliczając
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete