Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
circa
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
kolumna
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
wliczając
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete