Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibliografia
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
circa
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
kolumna
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
yani
Används när man utvecklar en idé
wliczając
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete