Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibliografia
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
circa
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
บท
En definierad del av arbetet
kolumna
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
szczególnie
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
wliczając
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
หน้า
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete