Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
circa
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
kolumna
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
wliczając
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete