Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibliografia
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
circa
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
kolumna
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
wliczając
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete