Nederländska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
bijl. (bijlage)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
ong. (ongeveer)
Används när mängden är okänd
bibliografia
bibl. (bibliografie)
Förteckning över använda källor
circa
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
hst. (hoofdstuk)
En definierad del av arbetet
kolumna
kolom
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
dissertatie
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
bew. (bewerkt door)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
bijv. (bijvoorbeeld)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
bijz. (bijzonder)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
enz. (enzovoort)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
afb. (afbeelding)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
d.w.z (dat wil zeggen)
Används när man utvecklar en idé
wliczając
incl. (inclusief)
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
p. (pagina)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
pp. (pagina´s)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
voorwoord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
uitg. (uitgegeven door)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
herz. (herzien)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
herdr. (herdruk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
vertaald door
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
jg. (jaargang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete