Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
Används när mängden är okänd
bibliografia
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
circa
およそ
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
すなわち
Används när man utvecklar en idé
wliczając
含めて
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
注意
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete