Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
circa
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kolumna
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
szczególnie
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
wliczając
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete