Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

aneks
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibliografia
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
circa
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
فصل
En definierad del av arbetet
kolumna
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dysertacja
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
pod red. (pod redakcją)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
مثلا
Används när man ger ett exempel
szczególnie
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
tj. (to jest)
يعني
Används när man utvecklar en idé
wliczając
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
nb. (notabene/nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
str. (strona)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
str. (strony)
صفحات
Flera sidor av rapporten
wstęp/przedmowa
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
wyd. (wydawnictwo)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
korekta
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
przedruk
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
tłum. (tłumaczenie)
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete