Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
Chương
En definierad del av arbetet
kolom
Cột
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
VD:
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete