Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
kolom
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
yani
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
voorwoord
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete