Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
kolom
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete