Hindi | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
लगभग
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
लगभग
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
En definierad del av arbetet
kolom
स्तंभ
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
व्याख्यान
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
संपादक
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
आदि.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
आकृ.
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
सहित
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
अगला
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Flera sidor av rapporten
voorwoord
प्रस्तावना
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
अनुवादक
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
विभाग
Anger en specific volym eller en del av ett arbete