Grekiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
En definierad del av arbetet
kolom
στήλη
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
διατριβή
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
μεταφράστηκε από
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete