Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kolom
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
voorwoord
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete