Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

bijl. (bijlage)
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ong. (ongeveer)
تقريبا
Används när mängden är okänd
bibl. (bibliografie)
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
hst. (hoofdstuk)
فصل
En definierad del av arbetet
kolom
عمود
Den vertikala delen av en tabell
dissertatie
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
bew. (bewerkt door)
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
bijv. (bijvoorbeeld)
مثلا
Används när man ger ett exempel
bijz. (bijzonder)
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
enz. (enzovoort)
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
afb. (afbeelding)
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
d.w.z (dat wil zeggen)
يعني
Används när man utvecklar en idé
incl. (inclusief)
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagina´s)
صفحات
Flera sidor av rapporten
voorwoord
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
uitg. (uitgegeven door)
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
herz. (herzien)
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
herdr. (herdruk)
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
vertaald door
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
jg. (jaargang)
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete