Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Thư mục
Förteckning över använda källor
대략
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
Chương
En definierad del av arbetet
세로줄
Cột
Den vertikala delen av en tabell
논문
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
VD:
Används när man ger ett exempel
특히,
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
... 포함
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
주의
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p.
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
서두
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete