Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
대략
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
세로줄
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
논문
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
특히,
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
... 포함
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
p.
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
서두
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete