Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
대략
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
특히,
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
yani
Används när man utvecklar en idé
... 포함
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
sayfalar
Flera sidor av rapporten
서두
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete