Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
- (příloha)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
přibl. (přibližně)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
lit. (literatura)
Förteckning över använda källor
대략
cca (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitola)
En definierad del av arbetet
세로줄
- (sloupec)
Den vertikala delen av en tabell
논문
dis. (disertace, disertační práce)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
edit. (editována kým)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
např. (například)
Används när man ger ett exempel
특히,
zejm. (zejména)
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
atd. (a tak dále)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
obr. (obrázek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
vč. (včetně)
Används när du lägger till något i en lista
주의
Pozn. (poznámka)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
str. (strana)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
str. (strany)
Flera sidor av rapporten
서두
- (předmluva)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
publ. (publikováno kým)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
rev. (revidováno kým)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
dot. (dotisk)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
přel. (přeloženo kým)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
obj. (objem)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete