Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
ประมาณ
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
대략
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
บท
En definierad del av arbetet
세로줄
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
논문
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
특히,
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
... 포함
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
주의
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p.
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp.
หน้า
Flera sidor av rapporten
서두
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete