Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
대략
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
세로줄
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
논문
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
특히,
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
주의
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
서두
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete