Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
대략
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
세로줄
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
논문
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
특히,
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
주의
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
서두
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete