Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
ok. (około)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
bibliografia
Förteckning över använda källor
대략
circa
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
세로줄
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
논문
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
특히,
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
주의
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
서두
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete