Japanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
別表
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
参考文献一覧
Förteckning över använda källor
대략
およそ
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
논문
学位論文
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
編さん
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
Används när man ger ett exempel
특히,
特に
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
etc.
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
すなわち
Används när man utvecklar en idé
... 포함
含めて
Används när du lägger till något i en lista
주의
注意
Används när en person måste notera något viktigt
p.
p.(ページ)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
pp.(ページ 複数)
Flera sidor av rapporten
서두
序論
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
(人物名)出版
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
(人物名)編
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
再版
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
(人物名)訳
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete