Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
n. (noin)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
Bibliografia
Förteckning över använda källor
대략
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
세로줄
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
논문
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
특히,
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
eli
Används när man utvecklar en idé
... 포함
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
주의
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
sivut
Flera sidor av rapporten
서두
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete