Danska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
bilag
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
ca. (cirka)
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
bibliografi
Förteckning över använda källor
대략
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
afsnit
En definierad del av arbetet
세로줄
kolonne
Den vertikala delen av en tabell
논문
afhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
redigeret af
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
f.eks. (for eksempel)
Används när man ger ett exempel
특히,
især
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
osv. (og så videre)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figur)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
dvs. (det vil sige)
Används när man utvecklar en idé
... 포함
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
주의
NB (notabene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.
side
Varje enskild sida av arbetet
pp.
s. (sider)
Flera sidor av rapporten
서두
indledning
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
udgivet af
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
revideret af
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
genoptryk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
oversat af
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
bind
Anger en specific volym eller en del av ett arbete