Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

부록
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
تقريبا
Används när mängden är okänd
참고 문헌 목록
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
대략
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
فصل
En definierad del av arbetet
세로줄
عمود
Den vertikala delen av en tabell
논문
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
편집
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
مثلا
Används när man ger ett exempel
특히,
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
등...
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
즉,
يعني
Används när man utvecklar en idé
... 포함
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
주의
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p.
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp.
صفحات
Flera sidor av rapporten
서두
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(홍길동) 지음
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(홍길동) 개정
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
재판본
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(홍길동) 번역
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete