Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
Chương
En definierad del av arbetet
col.(柱)
Cột
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
VD:
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete