Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

app.(附录)
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
approx.(大约)
ประมาณ
Används när mängden är okänd
bibliog.(引用来源)
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
ca.(大约)
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
ch.(章)
บท
En definierad del av arbetet
col.(柱)
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
diss.(论文)
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
ed.(编辑)
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g.(例如)
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
esp.(尤其是)
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.(等等)
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig.(图表)
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e.(既)
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
incl.(包括)
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
N.B.(注意)
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p.(页)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp.(页)
หน้า
Flera sidor av rapporten
pref.(前言)
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
pub.(由...出版)
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
rev.(由...修改)
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
rpt.(转载)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
trans.(由...翻译)
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol.(卷)
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete