Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Thư mục
Förteckning över använda källor
およそ
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
Chương
En definierad del av arbetet
Cột
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
VD:
Används när man ger ett exempel
特に
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
含めて
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
注意
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete