Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
およそ
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
特に
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
含めて
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
序論
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete