Tyska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
Ah. (Anhang)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ugf. (ungefähr)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Förteckning över använda källor
およそ
ca. (circa)
Används för att uppskatta en mängd
K. (Kapitel)
En definierad del av arbetet
Spalte
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
Diss. (Dissertation)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
bearb. (bearbeitet von)
Används när verket har ändrats av en tredje part
z.B. (zum Beispiel)
Används när man ger ett exempel
特に
bes. (besonders)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
usw. (und so weiter)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Abb. (Abbildung)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
d.h. (das heißt)
Används när man utvecklar en idé
含めて
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
注意
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
S. (Seite)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
S. (Seiten)
Flera sidor av rapporten
序論
Vorw. (Vorwort)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
hg. (herausgegeben von)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
geä. (geändert)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
Nachdr. (Nachdruck)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
übersetzt von
Används när verk har översatts till ett annat språk
Jg. (Jahrgang)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete