Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
特に
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
yani
Används när man utvecklar en idé
含めて
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Flera sidor av rapporten
序論
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete