Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ประมาณ
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
およそ
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
บท
En definierad del av arbetet
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
特に
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
含めて
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
注意
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
หน้า
Flera sidor av rapporten
序論
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete