Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
およそ
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
特に
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
含めて
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
注意
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
序論
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete