Polska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
aneks
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ok. (około)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibliografia
Förteckning över använda källor
およそ
circa
Används för att uppskatta en mängd
rozdz. (rozdział)
En definierad del av arbetet
kolumna
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
dysertacja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
pod red. (pod redakcją)
Används när verket har ändrats av en tredje part
np. (na przykład)
Används när man ger ett exempel
特に
szczególnie
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
rys. (rysunek)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
tj. (to jest)
Används när man utvecklar en idé
含めて
wliczając
Används när du lägger till något i en lista
注意
nb. (notabene/nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
str. (strona)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Flera sidor av rapporten
序論
wstęp/przedmowa
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
korekta
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
przedruk
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Används när verk har översatts till ett annat språk
t. (tom)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete