Koreanska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
부록
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
대략
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
참고 문헌 목록
Förteckning över använda källor
およそ
대략
Används för att uppskatta en mängd
제 (숫자 ex. 1) 장
En definierad del av arbetet
세로줄
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
논문
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
편집
Används när verket har ändrats av en tredje part
예,
Används när man ger ett exempel
特に
특히,
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
등...
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
즉,
Används när man utvecklar en idé
含めて
... 포함
Används när du lägger till något i en lista
注意
주의
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
p.
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
pp.
Flera sidor av rapporten
序論
서두
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
(홍길동) 지음
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
(홍길동) 개정
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
재판본
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
(홍길동) 번역
Används när verk har översatts till ett annat språk
제 (몇) 판
Anger en specific volym eller en del av ett arbete