Finska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
Liitteet
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
n. (noin)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
Bibliografia
Förteckning över använda källor
およそ
n. (noin)
Används för att uppskatta en mängd
kpl (kappale)
En definierad del av arbetet
Pylväs
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
Väitöskirja
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
toim. (toimittanut)
Används när verket har ändrats av en tredje part
esim. (esimerkiksi)
Används när man ger ett exempel
特に
erityisesti
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
jne. (ja niin edelleen)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
kaavio
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
eli
Används när man utvecklar en idé
含めて
mukaanlukien
Används när du lägger till något i en lista
注意
huom. (huomautus)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
s. (sivu)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
sivut
Flera sidor av rapporten
序論
esipuhe
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
julk. (julkaissut)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
muok. (muokannut)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
lisäpainos
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
kääntänyt
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volyymi)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete