Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
特に
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
含めて
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
注意
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
序論
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete