Arabiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

別表
ملحق
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
تقريبا
Används när mängden är okänd
参考文献一覧
الببليوغرافيا
Förteckning över använda källor
およそ
حوالي
Används för att uppskatta en mängd
فصل
En definierad del av arbetet
عمود
Den vertikala delen av en tabell
学位論文
أطروحة
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
編さん
التحرير
Används när verket har ändrats av en tredje part
مثلا
Används när man ger ett exempel
特に
خاصّةً
Används när man försöker definiera något tydligare
etc.
إلخ. (إلى آخره)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
شكل
Ett diagram som hör till en del av arbetet
すなわち
يعني
Används när man utvecklar en idé
含めて
بما في ذلك
Används när du lägger till något i en lista
注意
تنبيه
Används när en person måste notera något viktigt
p.(ページ)
ًص. (صفحة)
Varje enskild sida av arbetet
pp.(ページ 複数)
صفحات
Flera sidor av rapporten
序論
مقدمة
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
(人物名)出版
الناشر
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
(人物名)編
راجعه
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
再版
إعادة الطباعة
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
(人物名)訳
ترجمة
Används när verk har översatts till ett annat språk
مجلد
Anger en specific volym eller en del av ett arbete