Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
Bibliografia
Thư mục
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Chương
En definierad del av arbetet
Colonna
Cột
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
VD:
Används när man ger ett exempel
Specialmente
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete