Esperanto | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

Appendice
ap. (apendico)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
ca. (circa)
proks. (proksimume)
Används när mängden är okänd
Bibliografia
bibliog. (bibliografio)
Förteckning över använda källor
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Används för att uppskatta en mängd
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
ĉa. (ĉapitro)
En definierad del av arbetet
Colonna
kol. (kolono)
Den vertikala delen av en tabell
Dissertazione di laurea
dis. (disertacio)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
A cura di
ed. (eldonita de)
Används när verket har ändrats av en tredje part
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Används när man ger ett exempel
Specialmente
prec. (precipe)
Används när man försöker definiera något tydligare
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
fig. (figura)
fig. (figuro)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
i.e. (id est)/cioè
t.e. (tio estas)
Används när man utvecklar en idé
incl. (incluso)
ink. (inkluzive)
Används när du lägger till något i en lista
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Används när en person måste notera något viktigt
p. (pagina)
p. (paĝo)
Varje enskild sida av arbetet
pp. (pagine)
pj. (paĝoj)
Flera sidor av rapporten
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaco)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
Pubblicato da
eld. (eldonita de)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviziita de)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
Opera ristampata
rep. (represo)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
Tradotta da
trad. (tradukita de)
Används när verk har översatts till ett annat språk
vol. (volume)
vol. (volumo)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete