Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
Phụ lục
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
Xấp xỉ
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
Thư mục
Förteckning över använda källor
लगभग
vào khoảng
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
Chương
En definierad del av arbetet
स्तंभ
Cột
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
Luận án
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
Biên tập (bởi)
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
VD:
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
Đặc biệt (là)
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
v.v... (vân vân)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
Biểu đồ
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
Tức là/Nghĩa là
Används när man utvecklar en idé
सहित
Bao gồm
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
Ghi chú
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
tr. (trang)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
tr. (trang)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
Lời tựa/Lời nói đầu
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
Tác giả
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
Hiệu chỉnh (bởi)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
Tái bản
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
Người dịch
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
Tập/Phần
Anger en specific volym eller en del av ett arbete