Ungerska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
függ. (függelék)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
kb. (körülbelül)
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
bibliog. (bibliográfia)
Förteckning över använda källor
लगभग
kb. (körülbelül)
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
fej. (fejezet)
En definierad del av arbetet
स्तंभ
oszl. (oszlop)
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
dissz. (disszertáció)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
szerk. (szerkesztette X)
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
pl. (például)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
kül. (különösen)
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
stb. (és így tovább)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
ábr. (ábra)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
azaz/vagyis/következtetésképpen
Används när man utvecklar en idé
सहित
beleértve
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
o./old. (oldal)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
o./old. (oldal/oldalak)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
Előszó
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
kiad. (kiadta X/kiadó)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
Átdolgozta X
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
Utánnyomás
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
ford. (fordította X)
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
köt. (kötet)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete