Turkiska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
ek
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
tahmini/ yaklaşık
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
Bibliyografi/ Kaynakça
Förteckning över använda källor
लगभग
aşağı yukarı/ takribi
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
Bölüm/ ünite
En definierad del av arbetet
स्तंभ
kol. (kolon)/ sütun
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
tarafından düzeltildi
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
ör./örn. (örneğin)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
özellikle
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
fig. (figür)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
yani
Används när man utvecklar en idé
सहित
kapsar/ dahil
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
d.e. (dikkat edilecek)
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
s. (sayfa)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
sayfalar
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
önsöz/ giriş
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
yay. (yayımlandı)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
böl. (bölüm)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete