Thailändska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
(ภาคผนวก)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
ประมาณ
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
บรรณานุกรม
Förteckning över använda källor
लगभग
ประมาณ
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
บท
En definierad del av arbetet
स्तंभ
คอลัมน์
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
ปริญญานิพนธ์
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
แก้ไขโดย
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
ตัวอย่างเช่น
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
โดยเฉพาะ
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
และอื่นๆอีกมากมาย
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
ตัวเลข
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
กล่าวคือ
Används när man utvecklar en idé
सहित
ประกอบไปด้วย
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
หมายเหตุ
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
หน้า
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
หน้า
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
คำนำ
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
ตีพิมพ์โดย
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
ทบทวนโดย
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
แปลโดย
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
ระดับ
Anger en specific volym eller en del av ett arbete