Svenska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
Appendix
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
ung. (ungefär)
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Förteckning över använda källor
लगभग
ca. (cirka)
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
kap. (kapitel)
En definierad del av arbetet
स्तंभ
Kolumn
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
Doktorsavhandling
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
red. (redigerad av)
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
t.ex. (till exempel)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
särskilt
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
etc. (et cetera)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
figur
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
d.v.s. (det vill säga)
Används när man utvecklar en idé
सहित
inkl. (inklusive)
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
obs (observera)
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
s. (sida)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
s. (sidor)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
förord
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
publicerad av
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
rev. (reviderad av)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
omtryck/nytryck
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
övers. (översättning)
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
vol. (volym)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete