Ryska | Fraser - Akademiker | Förkortningar

Förkortningar - Akademiska förkortningar

परिशिष्ट
прил. (приложения)
Används när det finns relevanta bilagor i arbetet
लगभग
прибл. (приблизительно)
Används när mängden är okänd
ग्रंथ सूची
библ. (библиография)
Förteckning över använda källor
लगभग
ca. (circa -ровно)
Används för att uppskatta en mängd
अध्याय
гл. (глава)
En definierad del av arbetet
स्तंभ
кол. (колонка)
Den vertikala delen av en tabell
व्याख्यान
дисс. (дисертация)
En fullständig akademisk avhandling om ett specifikt ämne
संपादक
ред. (редактор ...)
Används när verket har ändrats av en tredje part
उदाहरण
н/р (на пример)
Används när man ger ett exempel
विशेषतः
особенно (особенно)
Används när man försöker definiera något tydligare
आदि.
и т.д. (и так далее)
Används när som anger en oändlig lista. Betyder ordagrant "och så vidare"
आकृ.
рис. (рисунок)
Ett diagram som hör till en del av arbetet
जो है कि...
т.е. (то есть)
Används när man utvecklar en idé
सहित
вкл. (включая)
Används när du lägger till något i en lista
ख़ासकर
N.B. (nota bene)
Används när en person måste notera något viktigt
अगला
стр. (страница)
Varje enskild sida av arbetet
अगला पन्ना
стр-ы. (страницы)
Flera sidor av rapporten
प्रस्तावना
прол. (пролог)
Ett kort stycke som förser studien med bakgrundsinformation
प्रकाशन
изд. (издательство)
Används för att namnge den person som har publicerat arbetet
पुनरीक्षित
ред. (просмотрено...)
Används när någon har ändrat något i uppsatsen för att göra den mer relevant för den aktuella publiken
पुनर्मुद्रण
обр. (в обработке...)
Används när arbetet inte är ett original, utan en direkt kopia
अनुवादक
trans. (перевод ...)
Används när verk har översatts till ett annat språk
विभाग
vol. (volume - ценность)
Anger en specific volym eller en del av ett arbete